User Tools

Site Tools


10249-tegula-pulligo-la-gi

Tegula pulligo
Tegula pulligo.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Tegulinae
Chi (genus) Tegula
Loài (species) T. pulligo
Danh pháp hai phần
Tegula pulligo
(Gmelin, 1791)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Chlorostoma pulligo (Gmelin, 1791)
  • Trochus marcidus Gould, 1852
  • Trochus pulligo Gmelin, 1791 (original combination)

Tegula pulligo, common name the dusky tegula, là một loài ốc biển, kích thước trung bình with gills and an operculum, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.

This is an Eastern Pacific Ocean species.

Mục lục

  • 1 Hình ảnh
  • 2 Chú thích
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
10249-tegula-pulligo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)