User Tools

Site Tools


10250-la-liga-1951-52-la-gi

Vị trí các clb tham dự La Liga 1951-52
La Liga 1951-52 trên bản đồ Quần đảo Canary
Las Palmas
Vị trí các clb tham dự La Liga 1951-52 (quần đảo Canary)

La Liga 1951-52 là mùa giải thứ 21 của La Liga kể từ khi nó được thành lập, Mùa giải bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 1951 và kết thúc vào ngày 13 tháng 4 năm 1952.

Giải đấu bao gồm các câu lạc bộ sau:

10250-la-liga-1951-52-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)