User Tools

Site Tools


10253-b-nh-vi-n-a-khoa-xanh-p-n-la-gi

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
Logo BV SaintPaul.jpg
Tên khác Bệnh viện Saint – Paul
Bệnh viện B
Phòng khám Sinh Từ
Bệnh viện Ba Đình
Vị trí
Vị trí 12 phố Chu Văn An, Hà Nội, Việt Nam
Loại bệnh viện Bệnh viện công
Lịch sử
Thành lập 26/8/1970
Liên kết
Điện thoại 024.3823 3069
Website bvxanhpon.vn

Bệnh viện Xanh Pôn (Xanh Pôn là cách phiên âm từ Saint Paul trong tiếng Pháp, nghĩa là Thánh Phaolô) là một bệnh viện, trung tâm y tế phức hợp tọa lạc tại trung tâm thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Bệnh viện này được thành lập từ chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương (thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20). Theo gốc tích của tên gọi thì trước đây, nó vốn là Hôtel-Dieu (Nhà Chúa) ở Đông Dương, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội còn nay thì thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Bệnh viện Xanh Pôn là một trong những cơ sở y tế chính yếu tại Hà Nội phục vụ nhân dân, những người bị tai nạn giao thông và các tai nạn khác và những người bị chấn thương bên ngoài. Theo "Dự án Nâng cao Năng lực tại Bệnh viện Xanh Pôn" trong nguồn hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản thì trong năm 2007, bệnh viện đã tiếp nhận 84.954 USD để mua sắm thêm trang thiết bị.

10253-b-nh-vi-n-a-khoa-xanh-p-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)