User Tools

Site Tools


10256-haliotis-roei-la-gi

Haliotis roei
Haliotis roei 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. roei
Danh pháp hai phần
Haliotis roei
Gray, 1826
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Haliotis scabricostata Menke, 1843
  • Haliotis sulcosa Philippi, 1845

Haliotis roei là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ a ă Haliotis roei Gray, 1826. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis roei tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis roei tại Wikimedia Commons

10256-haliotis-roei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)