User Tools

Site Tools


10257-solariella-bathyantarctica-la-gi

Solariella bathyantarctica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. bathyantarctica
Danh pháp hai phần
Solariella bathyantarctica
Numanami, 1996

Solariella bathyantarctica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Solariella bathyantarctica Numanami, 1996. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella bathyantarctica tại Wikispecies
10257-solariella-bathyantarctica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)