User Tools

Site Tools


10259-gibbula-deversa-la-gi

Gibbula deversa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. deversa
Danh pháp hai phần
Gibbula deversa
Milaschewitsch, 1916

Gibbula deversa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gibbula deversa Milaschewitsch, 1916. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula deversa tại Wikispecies
10259-gibbula-deversa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)