User Tools

Site Tools


10269-haliotis-queketti-la-gi

Haliotis queketti
Haliotis queketti 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. queketti
Danh pháp hai phần
Haliotis queketti
E.A. Smith, 1910

Haliotis queketti là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Haliotis queketti E.A. Smith, 1910. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis queketti tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis queketti tại Wikimedia Commons

10269-haliotis-queketti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)