User Tools

Site Tools


10271-solariella-basilica-la-gi

Solariella basilica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. basilica
Danh pháp hai phần
Solariella basilica
Marshall, 1999[1]

Solariella basilica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Marshall (1999). The Nautilus 113 (1): 4-42. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Solariella basilica Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella basilica tại Wikispecies
10271-solariella-basilica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)