User Tools

Site Tools


10272-pseudostomatella-martini-la-gi

Pseudostomatella martini
Pseudostomatella martini 004.jpg

Pseudostomatella martini

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Stomatellinae
Chi (genus) Pseudostomatella
Loài (species) P. martini
Danh pháp hai phần
Pseudostomatella martini
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Pseudostomatella martini là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Loài này có kích thước giữa 5 mm and 20 mm

Chúng phân bố ở seas along Philippines.

  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Pseudostomatella martini Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Pseudostomatella martini tại Wikispecies
  • Gastropods.com: Pseudostomatella martini; accessed: 10 tháng 11 năm 2010
10272-pseudostomatella-martini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)