User Tools

Site Tools


10273-stomatella-callosa-la-gi

Stomatella callosa
Stomatella callosa 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Stomatellinae
Chi (genus) Stomatella
Loài (species) S. callosa
Danh pháp hai phần
Stomatella callosa
(P. Fischer, 1871) [1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]

Gena callosa P. Fischer, 1871

Stomatella callosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Fischer, Journ. de Conchyl. 1871, p. 218.
  2. ^ a ă Stomatella callosa (P. Fischer, 1871). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Stomatella callosa tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Stomatella callosa tại Wikimedia Commons

10273-stomatella-callosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)