User Tools

Site Tools


10274-gibbula-delgadensis-la-gi

Gibbula delgadensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. delgadensis
Danh pháp hai phần
Gibbula delgadensis
Nordsieck, 1982

Gibbula delgadensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gibbula delgadensis Nordsieck, 1982. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula delgadensis tại Wikispecies
10274-gibbula-delgadensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)