User Tools

Site Tools


10276-dillwynella-la-gi

Dillwynella
Dillwynella modesta 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Dillwynella
Loài điển hình
Teinostoma (Dillwynella) modesta Dall, 1889

Dillwynella là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Các loài trong chi Dillwynella gồm có:

  • Dillwynella vitrea Hasegawa, 1997[2]
  1. ^ Dillwynella . World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Dillwynella vitrea Hasegawa, 1997. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
10276-dillwynella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)