User Tools

Site Tools


10277-margarites-gunnerusensis-la-gi

Margarites gunnerusensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Margaritinae
Chi (genus) Margarites
Loài (species) M. gunnerusensis
Danh pháp hai phần
Margarites gunnerusensis
Numanami, 1996 [1]

Margarites gunnerusensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Numanami H. (1996) Taxonomic study on Antarctic gastropods collected by Japanese Antarctic Research Expeditions. Memoirs of National Institute of Polar Research, Series E, 39: 1-245
  2. ^ Margarites gunnerusensis Numanami, 1996. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Margarites gunnerusensis tại Wikispecies
10277-margarites-gunnerusensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)