User Tools

Site Tools


10285-solariella-antarctica-la-gi

Solariella antarctica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. antarctica
Danh pháp hai phần
Solariella antarctica
Powell, 1958

Solariella antarctica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Solariella antarctica Powell, 1958. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella antarctica tại Wikispecies
10285-solariella-antarctica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)