User Tools

Site Tools


10287-granata-sulcifera-la-gi

Granata sulcifera
Granata sulcifera 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Granata
Loài (species) G. sulcifera
Danh pháp hai phần
Granata sulcifera
(Lamarck, 1822)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
Stomatella sulcifera Lamarck, 1822 (basionym)

Granata sulcifera là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ a ă Granata sulcifera (Lamarck, 1822). Bouchet, P. (2010). Granata sulcifera (Lamarck, 1822). Accessed through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=547205 on 27 tháng 2 năm 2011.
10287-granata-sulcifera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)