User Tools

Site Tools


10288-gibbula-corallioides-la-gi

Gibbula corallioides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. corallioides
Danh pháp hai phần
Gibbula corallioides
Locard, 1898

Gibbula corallioides là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gibbula corallioides Locard, 1898. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula corallioides tại Wikispecies
10288-gibbula-corallioides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)