User Tools

Site Tools


10290-margarites-helicinus-la-gi

Margarites helicinus
Margarites helicinus 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Margaritinae
Chi (genus) Margarites
Loài (species) M. helicinus
Danh pháp hai phần
Margarites helicinus
(Phipps, 1774)
Danh pháp đồng nghĩa[1][2]

Margarites helicinus, common name the helicina margarite, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Phương tiện liên quan tới Margarites helicinus tại Wikimedia Commons

10290-margarites-helicinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)