User Tools

Site Tools


10297-haliotis-pulcherrima-la-gi

Haliotis pulcherrima
Haliotis pulcherrima 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. pulcherrima
Danh pháp hai phần
Haliotis pulcherrima
Gmelin, 1791

Haliotis pulcherrima là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Haliotis pulcherrima Gmelin, 1791. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis pulcherrima tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis pulcherrima tại Wikimedia Commons

10297-haliotis-pulcherrima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)