User Tools

Site Tools


10298-solariella-anarensis-la-gi

Solariella anarensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. anarensis
Danh pháp hai phần
Solariella anarensis
Dell, 1972

Solariella anarensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Solariella anarensis Dell, 1972. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella anarensis tại Wikispecies
10298-solariella-anarensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)