User Tools

Site Tools


10302-margarites-huloti-la-gi

Margarites huloti
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Margaritinae
Chi (genus) Margarites
Loài (species) M. huloti
Danh pháp hai phần
Margarites huloti
Vilvens & Sellanes, 2006[1]

Margarites huloti là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens & Sellanes. 2006. Nautilus    Volume: 120    Issue: 1    Pages: 15-20. World Register of Marine Species, accessed 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Margarites huloti Vilvens & Sellanes, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Margarites huloti tại Wikispecies
10302-margarites-huloti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)