User Tools

Site Tools


10307-haliotis-planata-la-gi

Haliotis planata
Haliotis planata 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. planata
Danh pháp hai phần
Haliotis planata
G.B. Sowerby II, 1882
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Haliotis grayana G.B. Sowerby II, 1882

Haliotis planata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Haliotis planata G.B. Sowerby II, 1882. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis planata tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis planata tại Wikimedia Commons

10307-haliotis-planata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)