User Tools

Site Tools


10310-phorcus-richardi-la-gi

Phorcus richardi
Phorcus richardi 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Phorcus
Loài (species) P. richardi
Danh pháp hai phần
Phorcus richardi
(Payraudeau, 1826)
Danh pháp đồng nghĩa

Phorcus richardi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Phương tiện liên quan tới Phorcus richardi tại Wikimedia Commons

10310-phorcus-richardi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)