User Tools

Site Tools


10311-adeuomphalus-la-gi

Adeuomphalus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Adeuomphalus
Seguenza, 1876 [1]
Danh pháp đồng nghĩa

Transomalogyra Palazzi & Gaglini, 1979

Adeuomphalus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1][2]

Các loài trong chi Adeuomphalus gồm có:

 • Adeuomphalus ammoniformis
 • Adeuomphalus collinsi
 • Adeuomphalus crenulatus
 • Adeuomphalus deniscostatus
 • Adeuomphalus elegans
 • Adeuomphalus guillei
 • Adeuomphalus sinuosus
 • Adeuomphalus trochanter
 • Adeuomphalus xerente
 1. ^ Adeuomphalus Seguenza, 1876. Bouchet, P.; Gofas, S. (2010). Adeuomphalus Seguenza, 1876. In: Bouchet, P.; Gofas, S.; Rosenberg, G. (2010) World Marine Mollusca database. Truy cập through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=138491 on 31 tháng 10 năm 2010.
 2. ^ Nomenclator Zoologicus info
10311-adeuomphalus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)