User Tools

Site Tools


10312-eudaronia-la-gi

Eudaronia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Eudaronia
Cotton, 1945
Loài điển hình
Cyclostrema jaffaensis Verco, 1909

Eudaronia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Eudaronia gồm có:

  • Eudaronia aperta (Sykes, 1925)[2]
  1. ^ Eudaronia Cotton, 1945. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Eudaronia aperta (Sykes, 1925). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
10312-eudaronia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)