User Tools

Site Tools


10313-margarites-imperialis-la-gi

Margarites imperialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Margaritinae
Chi (genus) Margarites
Loài (species) M. imperialis
Danh pháp hai phần
Margarites imperialis
Simone & Birman, 2006[1]

Margarites imperialis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Simone & Birman. 2006. Novapex Volume: 7 Issue: 1 Pages: 13-16. World Register of Marine Species, accessed 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Margarites imperialis Simone & Birman, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Margarites imperialis tại Wikispecies
10313-margarites-imperialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)