User Tools

Site Tools


10334-phong-m-cao-l-nh-la-gi

Phong Mỹ là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Biểu đồ gió 12312312 12323 213123 Biểu đồ gió
3123213 B 312312
T    xã Phong Mỹ    Đ
N
123 431 123213
Enclave: {{{enclave}}}
  • Quyết định 4-CP[1] ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã Phong Mỹ thuộc huyện Cao Lãnh
  • Quyết định 13-HĐBT[2] ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Phong Mỹ thuộc huyện Cao Lãnh
  • Quyết định 36-HĐBT[3] ngày 16 tháng 02 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng, tách một phần ấp 5 của xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh để sáp nhập vào thị xã Cao Lãnh.
10334-phong-m-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)